คลิป VDO งานไฟเบอร์กลาสและ cnc โฟม

รวมคลิปที่เกี่ยวกับโรงงานหุ่นไฟเบอร์กลาสกับการcncโฟมต้นแบบ